29.7.2021 9:44:11
Erääntymiskurssi
157,20
%
Erääntymisarvo (lask)
157,20
%
Indeksitaso
157,20
%
16.3.2016
11.3.2021
Riskiraja
Kohde-etuus
HEX25 INDEX 57,21%

Indeksitodistus Tuottolukko Suomi nro 2611

ISIN-koodi FI4000188909
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Erääntynyt
Liikkeeseenlähtö 25.2.2016
Eräpäivä 11.3.2021
Juoksuaika 5 vuosi
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Osallistumisaste 100%
Pääomaturva 0%
Riskiraja 80%
Emissiopäivä 16.3.2016
Liikkeeseenlaskija COMMERZ AG
Listaus NDX HEL

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • High End Text
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.