2020-05-20 kl 09:58
Erääntymiskurssi
106,10
%
Erääntymisarvo (lask)
106,10
%
Indeksitaso
66,91
%
Maksetut kupongit
30,50
%
20.5.2015
8.6.2020
Erääntymisraja
Riskiraja
Kohde-etuus
RUSSELL 2000 INDEX +7,09
WISDOMTREE INDIA EARNINGS -20,34
IShareS CHINA LARGE-CAP ETF -20,82
FTSE MIB INDEX -27,59
IShareS MSCI BRAZIL CAPPED E -33,15

UBS Autocall Global Takuukuponki 2264

ISIN-koodi FI4000150107
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Erääntynyt
Liikkeeseenlähtö 20.5.2015
Eräpäivä 8.6.2020
Juoksuaika Max 5 vuotta
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Ulos maksettava: 6,1 %
Erääntyminen: 0 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Erääntymisraja 100%
Riskiraja 60%
Emissiopäivä 9.6.2015
Liikkeeseenlaskija
  • UBS AG, London Branch
Listaus OMX HEL Structured Products

Tärkeät ominaisuudet

Tuote tarjoaa kuponginmaksupäivänä kiinteän kuponkikoron riippumatta kohde-etuusosakkeiden kehityksestä.

Riskiraja täsmennetään juoksuajan päätyttyä viimeisenä tarkastelupäivänä.

Tuotteella on kaksi raja-arvoa, jotka määrittävät lopullisen tuloksen, ja näitä rajoja mitataan huonoiten kehittyneen kohde-etuuden kehitystä vasten.

Sijoitus erääntyy ennenaikaisesti, mikäli kaikki kohde-etuusosakkeet ovat erääntymisrajalla tai sen yli tarkastelupäivänä.

Kuponginmaksupäivänä maksetaan kiinteä kuponki riippumatta kohde-etuusosakkeiden kehityksestä.

Sijoituksella on osittainen pääomasuoja, ja kohde-etuuksien kehitystä verrataan riskirajaan juoksuajan päättymisen jälkeen eli viimeisenä havaintopäivänä.

Mahdollinen takaisinmaksusumma on riippuvainen siitä, että liikkeeseenlaskija ei tule maksukyvyttömäksi tai joudu konkurssiin. Maksukyvyttömyys voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää investoinnin osittain tai kokonaan.

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.