2019-02-11 kl 10:17
Erääntymiskurssi
105,00
%
Erääntymisarvo (lask)
105,00
%
Indeksitaso
88,11
%
Maksetut kupongit
25,00
%
6.2.2014
26.2.2019
Erääntymisraja
Kuponkiraja
Riskiraja
Kohde-etuus
HEX25 INDEX +46,84
S&P/TSX 60 INDEX +19,33
IShareS MSCI SOUTH KOREA CAP +9,71
ESTX 50 PR INDEX +6,71
IShareS MSCI AUSTRALIA ETF -11,89

SG AC Global Combo 1766 EUR

ISIN-koodi FI4000076559
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Erääntynyt
Liikkeeseenlähtö 6.2.2014
Eräpäivä 26.2.2019
Juoksuaika Max 5 vuotta
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Ulos maksettava: 5 %
Erääntyminen: 9 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 60%
Riskiraja 60%
Emissiopäivä 25.2.2014
Liikkeeseenlaskija
  • Société Générale Luxembourg
Listaus OMX HEL Structured Products

Tärkeät ominaisuudet

  • Sijoituksessa on kolme rajatasoa, jotka määrittävät sijoituksen lopputuloksen. Raja-tasoja verrataan kohde-etuuden kehitykseen. Sijoituksessa on mahdollisuus kahteen eri kuponkituottoon. 
  • Vuosittainen kuponki maksetaan, mikäli sijoituksen kaikki kohde-etuudet ovat tarkastelupäivänä kuponkirajalla tai sen yli, mutta kuitenkin alle sijoituksen erääntymisrajan.
  • Sijoitus päättyy ennen aikaisesti, mikäli sijoituksen kaikki kohde-etuudet ovat tarkastelupäivänä erääntymisrajalla tai sen yli. Tämä oletuksella, että tuote voi ehtojensa mukaisesti erääntyä tarkastelupäivänä.
  • Ennen aikainen erääntyminen ei sisällä indikatiivista kuponkia. Sen sijaan tuote maksaa toisen kupongin, joka voidaan saada ainoastaan tuotteen erääntyessä.
  • Sijoituksella on rajatasoon perustuva suoja/riski (riskiraja). Riskirajaa verrataan kohde-etuuksien kehitykseen juoksuajan päättymiseen saakka, toisin sanoen viimeiseen tarkastelupäivään asti.
  • Takaisinmaksu on riippuvainen siitä, että liikkeeseenlaskija ei joudu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, joka voi johtaa siihen, että sijoitus menetetään kokonaan tai osittain.  

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.