2018-12-27 kl 15:31
Erääntymiskurssi
105,00
%
Erääntymisarvo (lask)
105,00
%
Indeksitaso
78,62
%
Maksetut kupongit
25,00
%
20.12.2013
18.1.2019
Erääntymisraja
Kuponkiraja
Riskiraja
Kohde-etuus
NASDAQ 100 INDEX +76,80
S&P/TSX 60 INDEX +10,46
ESTX 50 PR INDEX -1,62
IShareS MSCI SOUTH KOREA CAP -5,88
IShareS MSCI AUSTRALIA ETF -21,38

SG AC Global Combo nro 1719

ISIN-koodi FI4000076153
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Erääntynyt
Liikkeeseenlähtö 20.12.2013
Eräpäivä 18.1.2019
Juoksuaika Max 5 vuotta
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Ulos maksettava: 5 %
Erääntyminen: 9 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 60%
Riskiraja 60%
Emissiopäivä 17.1.2014
Liikkeeseenlaskija
  • Société Générale Luxembourg
Listaus OMX HEL Structured Products

Tärkeät ominaisuudet

  • Sijoituksessa on kolme rajatasoa, jotka määrittävät sijoituksen lopputuloksen. Raja-tasoja verrataan kohde-etuuden kehitykseen. Sijoituksessa on mahdollisuus kahteen eri kuponkituottoon. 
  • Vuosittainen kuponki maksetaan, mikäli sijoituksen kaikki kohde-etuudet ovat tarkastelupäivänä kuponkirajalla tai sen yli, mutta kuitenkin alle sijoituksen erääntymisrajan.
  • Sijoitus päättyy ennen aikaisesti, mikäli sijoituksen kaikki kohde-etuudet ovat tarkastelupäivänä erääntymisrajalla tai sen yli. Tämä oletuksella, että tuote voi ehtojensa mukaisesti erääntyä tarkastelupäivänä.
  • Ennen aikainen erääntyminen ei sisällä indikatiivista kuponkia. Sen sijaan tuote maksaa toisen kupongin, joka voidaan saada ainoastaan tuotteen erääntyessä.
  • Sijoituksella on rajatasoon perustuva suoja/riski (riskiraja). Riskirajaa verrataan kohde-etuuksien kehitykseen juoksuajan päättymiseen saakka, toisin sanoen viimeiseen tarkastelupäivään asti.
  • Takaisinmaksu on riippuvainen siitä, että liikkeeseenlaskija ei joudu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, joka voi johtaa siihen, että sijoitus menetetään kokonaan tai osittain.  

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.