Tarjolla olevat tuotteet

Nimi ISIN-koodi Pääomaturva Juoksuaika Hinta Ehdot Markkinat Viimeinen merkintäpäivä
INV AC Sv bolag 1 Mån KSK 3920 SE0014399614 Barriärberoende skydd/risk 5 vuosi 100,00 % 0,70% Sverige 25.6.2020
 • Coronavirusets spridning skapar chockvågor på marknaden, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende på hur det utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen.

 • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN-koodi SE0014399614
 • Pääomaturva Barriärberoende skydd/risk
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 100,00 %
 • Ehdot 0,70%
 • Markkinat Sverige
INV AC Sv bolag 2 Mån KSK 3921 SE0014399622 Barriärberoende skydd/risk 5 vuosi 100,00 % 0,65% Sverige 25.6.2020
 • Coronavirusets spridning skapar chockvågor på marknaden, för investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur det utvecklas. Ett sätt att balansera risken är den kursskyddade kupongen i placeringen.

 • Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande aktiernas kursutveckling.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN-koodi SE0014399622
 • Pääomaturva Barriärberoende skydd/risk
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 100,00 %
 • Ehdot 0,65%
 • Markkinat Sverige
GS AC No. Combo Kapitalskydd 3935 SE0013408663 Obligation, skyddat belopp 8 vuosi 100,00 % 8,00% Norden 25.6.2020
 • En kapitalskyddad autocall förenar det bästa av två världar: en kapitalskyddad investering med möjlighet till kontinuerlig avkastning på en tvekande eller stigande marknad.

 • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong.

 • 100% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 8 år.

 

Helskärmsläge

 • ISIN-koodi SE0013408663
 • Pääomaturva Obligation, skyddat belopp
 • Juoksuaika 8 vuosi
 • Hinta 100,00 %
 • Ehdot 8,00%
 • Markkinat Norden
CS FO Läkemedel Ti NOK 3924 SE0014399820 Obligation, skyddat belopp 5 vuosi 110,00 % 100,00% Övriga Aktier/Index 25.6.2020
 • Placeringen innehåller en strategi som följer utvecklingen av en likaviktad korg med tre läkemedelsfonder. Avkastningsmöjligheten motsvarar strategins utveckling gånger den indikativa deltagandegraden på 1,0.

 • Funktionen Aktiv allokering gör att strategin kan vara över- eller underexponerad mot fondportföljen. Exponeringen kan max uppgå till 120% vilket i praktiken ger möjlighet till en extra hävstång.

 • Vid en negativ utveckling för strategin är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.


Helskärmsläge 

 • ISIN-koodi SE0014399820
 • Pääomaturva Obligation, skyddat belopp
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 110,00 %
 • Ehdot 100,00%
 • Markkinat Övriga Aktier/Index
CS FO LF Fastighet Ti NOK 3925 SE0014399838 Obligation, skyddat belopp 5 vuosi 110,00 % 100,00% Övriga Aktier/Index 25.6.2020
 • Placeringen innehåller en strategi som följer utvecklingen av en likaviktad korg med tre läkemedelsfonder. Avkastningsmöjligheten motsvarar strategins utveckling gånger den indikativa deltagandegraden på 1,0.

 • Funktionen Aktiv allokering gör att strategin kan vara över- eller underexponerad mot fonden. Exponeringen kan max uppgå till 120% vilket i praktiken ger möjlighet till en extra hävstång.

 • Vid en negativ utveckling för strategin är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.


Helskärmsläge 

 • ISIN-koodi SE0014399838
 • Pääomaturva Obligation, skyddat belopp
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 110,00 %
 • Ehdot 100,00%
 • Markkinat Övriga Aktier/Index
CS FO Tek & Småbolag Ti NOK 3926 SE0014399812 Obligation, skyddat belopp 5 vuosi 110,00 % 100,00% Övriga Aktier/Index 25.6.2020
 • Placeringen innehåller en strategi som följer utvecklingen av en likaviktad korg med tre läkemedelsfonder. Avkastningsmöjligheten motsvarar strategins utveckling gånger den indikativa deltagandegraden på 1,0.

 • Funktionen Aktiv allokering gör att strategin kan vara över- eller underexponerad mot fondportföljen. Exponeringen kan max uppgå till 120% vilket i praktiken ger möjlighet till en extra hävstång.

 • Vid en negativ utveckling för strategin är det nominella beloppet skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras till förfallodagen.


Helskärmsläge 

 • ISIN-koodi SE0014399812
 • Pääomaturva Obligation, skyddat belopp
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 110,00 %
 • Ehdot 100,00%
 • Markkinat Övriga Aktier/Index
SHB AO Sverige TP SFB 90 3931 SE0013379781 Obligation, skyddat belopp 5 vuosi 100,00 % 120,00% Sverige 25.6.2020
 • Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltningen, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,2.

 • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

 • ISIN-koodi SE0013379781
 • Pääomaturva Obligation, skyddat belopp
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 100,00 %
 • Ehdot 120,00%
 • Markkinat Sverige
DDB AC No bolag Low Trigger 3927 SE0013514254 Barriärberoende skydd/risk 5 vuosi 100,00 % 20,00% Norden 25.6.2020
 • Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN-koodi SE0013514254
 • Pääomaturva Barriärberoende skydd/risk
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 100,00 %
 • Ehdot 20,00%
 • Markkinat Norden
GS SPR Sv Inv.bolag Bonusx2 3929 SE0013408671 Barriärberoende skydd/risk 4 vuosi 100,00 % 100,00% Sverige 25.6.2020
 • Intressant för den som vill ha en högre grad av diversifiering med investmentbolag samt tror att nuvarande börspessimism kommer avta.

 • Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två bonuskuponger på vardera indikativt 50% eller utvecklingen för underliggande aktier.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.
 • ISIN-koodi SE0013408671
 • Pääomaturva Barriärberoende skydd/risk
 • Juoksuaika 4 vuosi
 • Hinta 100,00 %
 • Ehdot 100,00%
 • Markkinat Sverige
NDA KC HY Europa 15 Kvart 3930 SE0013234184 Kreditberoende skydd/risk 5 vuosi 100,00 % 100,00% Europa 25.6.2020
 • Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella ränteplaceringar erbjuder. Ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer.

 • En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är knutna till ett index som reflekterar 75 High Yield-bolag.

 • Återbetalning av investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal. Därför är det viktigt att förstå vad kredithändelser är och hur de kan påverka investeringen.


Helskärmsläge

 • ISIN-koodi SE0013234184
 • Pääomaturva Kreditberoende skydd/risk
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 100,00 %
 • Ehdot 100,00%
 • Markkinat Europa
UBS AC Sv Inv.bolag Kvart 3936 SE0014400586 Barriärberoende skydd/risk 5 vuosi 100,00 % 100,00% Sverige 25.6.2020
 • Intressant för den som vill ha en högre grad av diversifiering med investmentbolag samt tror att nuvarande börspessimism kommer avta.

 • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN-koodi SE0014400586
 • Pääomaturva Barriärberoende skydd/risk
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 100,00 %
 • Ehdot 100,00%
 • Markkinat Sverige
GS AC Sv bolag TP Combo OS 3928 SE0013408697 Barriärberoende skydd/risk 5 vuosi 100,00 % 15,00% Sverige 25.6.2020
 • Placeringen har en inbyggd funktion som ger dig det lägsta startvärdet under de 4 första veckorna (5 obs.) en s.k optimal start.

 • Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong.

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

 • ISIN-koodi SE0013408697
 • Pääomaturva Barriärberoende skydd/risk
 • Juoksuaika 5 vuosi
 • Hinta 100,00 %
 • Ehdot 15,00%
 • Markkinat Sverige

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.