Riskiluokitus - FAQ

Miksi toiset Autocall-sijoitustuotteet saavat luokituksen 7 riskiasteikolla, joka on sama kuin sijoituswarranteilla?

Riskiluokkaan 7 kuuluvat sijoitukset, joilla saattaa olla voimakkaita arvonvaihteluita. Autocall jolla on laskennallinen 25,3 % volatiliteetti saa saman riskiluokituksen, kuin sijoituswarrantti, jonka laskennallinen volatiliteetti on 105 %.

 

Mitä tarkoittaa termi ”riskitaso ääritilanteessa” ja miksi sitä käytetään?

Se osoittaa sijoituksen riskin äärimarkkinaoloissa ja sijoituksen herkkyyden suurissa negatiivisissa kurssiliikkeissä. Termi kuvaa sijoituksen riskiä hyvin epätodennäköisissä äärimarkkinaolosuhteissa (1 % todennäköisyys). Termi täydentää normaalitilanteen riskitasoluokitusta ja sen tarkoitus on kuvata tarkemmin sijoituksen riskillisyyttä.

 

Miten mitataan luottoriskiä koskien sijoituksen liikkeeseenlaskijaa? 

Liikkeeseenlaskijariski/luottoriski kuvaa riskiä liittyen vastapuolen kyvyttömyyteen vastata velvoitteistaan sijoittajille. Velvoitteilla tarkoitetaan tuote-ehtojen mukaista takaisinmaksua takaisinmaksupäivänä.  Liikkeenlaskijan joutuessa maksukyvyttömäksi, on sijoittajalla riski menettää koko sijoittamansa pääoma riippumatta kohde-etuuden kehityksestä.  Liikkeeseenlaskijariskiä arvioidaan ulkopuolisella luottoluokituksella joita antavat riippumattomat luokituslaitokset, kuten esimerkiksi Standard & Poors (AAA edustaa korkeinta mahdollista luottoluokitusta ja D alhaisinta) ja Moodys (Aaa korkein, C alhaisin 9 tason asteikolla). Katso kuvaaja alla.

 

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.