2021-10-21 07:51
Garantum

GS AC Nord bolag Combo EUR 3417

ISIN-koodi FI4000321120
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Möjlighet till både en utbetalande kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Liikkeeseenlaskija:
Goldman Sachs London
Markkina-arvo:
169,00%
Erääntymisarvo (lask):
169,00%
Indeksitaso:
93,62%
Maksetut kupongit:
8,00%
Liikkeeseenlähtö:
2.7.2018
Eräpäivä:
14.7.2023
Juoksuaika:
5 vuosi
Litterakoko:
1 000 EUR
Emissiokurssi:
100%
Osallistumisaste:
100%
Pääomaturva:
0%
Kuponki
8,00%
Erääntyminen:
23,00%
Erääntymisraja:
90%
Kuponkiraja:
60%
Riskiraja:
60%
Keskiarvoistus alkaa:
3.7.2023
Keskiarvoistus päättyy:
3.7.2023
Tarkastelujakso:
Kohde-etuus
ERICSSON B ORD 67,78 61,00 40,67 40,67 109,96 62,23%
FORTUM OYJ 20,60 18,54 12,36 12,36 23,23 12,77%
NORDEA BANK AB 85,24 76,72 51,14 51,14 95,78 12,37%
NOKIA OYJ 4,85 4,36 2,91 2,91 4,58 -5,57%
Tarkastelupäivä Maksetaan Ulos maksettava Barriär Erääntyminen Exit barriär Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
2.7.2019 15.7.2019 4% 60% 23% 90% Kyllä Ei Lisätietoja
2.7.2020 15.7.2020 4% 60% 46% 90% Kyllä Ei Lisätietoja
2.7.2021 15.7.2021 4% 60% 69% 90% Ei Kyllä Erääntyminen
5.7.2022 18.7.2022 4% 60% 92% 90%
3.7.2023 14.7.2023 4% 60% 115% 90%