2022-01-22 18:45
Garantum

SHB SPR Sverige OS 2910 EUR

ISIN-koodi FI4000177803
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Optimal Start innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den lägst noterade nivån av dessa observationer.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.
Liikkeeseenlaskija:
SHB
Markkina-arvo:
149,83%
Erääntymisarvo (lask):
149,83%
Indeksitaso:
149,83%
Liikkeeseenlähtö:
12.1.2017
Eräpäivä:
27.1.2022
Juoksuaika:
5 vuosi
Litterakoko:
1 000 EUR
Emissiokurssi:
100%
Osallistumisaste:
100%
Pääomaturva:
0%
Riskiraja:
80%
Keskiarvoistus alkaa:
12.1.2021
Keskiarvoistus päättyy:
12.1.2022
Tarkastelujakso:
Månadsvis
Kohde-etuus Paino Justerad kurs
STO OMX INDEX 100,00% 1503,31 1503,307 0,00% 1 202,65 2 252,35 49,83%
59,59%