Markkina-arvo
0,00
%
Erääntymisarvo (lask)
0,00
%
Indeksitaso
0,00
%
Maksetut kupongit
0,00
%
28.2.2019
20.3.2024
Erääntymisraja
Kuponkiraja
Riskiraja
Kohde-etuus
FORTUM OYJ -0,36
ORION OYJ-CLASS B -4,81
SAMPO OYJ -7,84
NORDEA BANK AB -15,77
OUTOKUMPU OYJ -22,75

GS AC Finska bolag Combo 3583 EUR

ISIN-koodi FI4000359807
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlähtö 28.2.2019
Eräpäivä 20.3.2024
Juoksuaika Max 5 vuotta
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Ulos maksettava: 5 %
Erääntyminen: 8,5 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 80%
Riskiraja 70%
Emissiopäivä 21.3.2019
Liikkeeseenlaskija
  • Goldman Sachs International, London UK
Listaus Luxembourg Stock Exchange

Tärkeät ominaisuudet

  • Sijoituksessa on kolme rajatasoa, jotka määrittävät sijoituksen lopputuloksen. Raja-tasoja verrataan kohde-etuuden kehitykseen. Sijoituksessa on mahdollisuus kahteen eri kuponkituottoon. 
  • Vuosittainen kuponki maksetaan, mikäli sijoituksen kaikki kohde-etuudet ovat tarkastelupäivänä kuponkirajalla tai sen yli, mutta kuitenkin alle sijoituksen riskirajan.
  • Sijoitus päättyy ennen aikaisesti, mikäli sijoituksen kaikki kohde-etuudet ovat tarkastelupäivänä erääntymisrajalla tai sen yli. Tämä oletuksella, että tuote voi ehtojensa mukaisesti erääntyä tarkastelupäivänä.
  • Ennen aikainen erääntyminen ei sisällä indikatiivista kuponkia. Sen sijaan tuote maksaa toisen kupongin, joka voidaan saada ainoastaan tuotteen erääntyessä.
  • Sijoituksella on rajatasoon perustuva suoja/riski (riskiraja). Riskirajaa verrataan kohde-etuuksien kehitykseen juoksuajan päättymiseen saakka, toisin sanoen viimeiseen tarkastelupäivään asti.
  • Takaisinmaksu on riippuvainen siitä, että liikkeeseenlaskija ei joudu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, joka voi johtaa siihen, että sijoitus menetetään kokonaan tai osittain.  

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.