Autocall Metsä Plus/Miinus nro 3640

Viimeinen merkintäpäivä 04 huhtikuuta 2019

Autocall Metsä Plus/Miinus nro 3640 sijoitustuote seuraa kohde-etuutena olevien osakkeiden kehitystä. Sijoitustuotteesta on mahdollista saada neljännesvuosittain 3,1% (alustava) kuponkituotto. Sijoitustuotteessa on kolme rajatasoa, jotka määrittävät sijoituksen lopputuloksen. Erääntymisraja 100% ja kuponkiraja 80%. Riskiraja 60% viiden vuoden päästä. Kohde-etuutena osakkeet: UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj-R SHS, Svenska Cellulosa AB (SCA), BillerudKorsnäs AB. Sijoituksen juoksuaika 1-5 vuotta. Liikkeeseenlaskija Goldman Sachs International, London, GB.

ISIN-koodi
FI4000369905
Pääomaturva
Barriärberoende
Juoksuaika
5 vuosi
Hinta
100 %
Ehdot
3,1 %
Markkinat
Norden
Liikkeeseenlaskija
Goldman Sachs London

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.