Koronavirus hallitsee

27.3.2020

Kysymys markkinoilla ei enää ole onko maailmantalous matkalla taantumaan vaan kuinka pitkä siitä tulee. Laukaiseva tekijä helmi­kuun lopun jälkiselle poikkeukselliselle markkinakehitykselle oli epidemian alkaminen leviämään nopeammin Kiinan rajojen ulkopu­olella kuin sisällä.

Pandemian aiheuttaman järistyksen keskus on tätä kirjoittaessa Eu­rooppa, mutta se voi pian olla Yhdysvalloissa. Sen leviämisen rajoit­tamiseksi on tehty poikkeuksellisia toimia ympäri maailmaa. Toi­menpiteet tuovat mukanaan merkittäviä pudotuksia niin tuotantoon kuin kysyntään ja niiden odotetaan johtavan maailman talouskasvun dramaattiseen putoamiseen. Teknisen määritelmän mukainen taan­tuma on Euroopassa väistämätön ja todennäköinen Yhdysvalloissa. Mutta, kuinka voimakas ja ennen kaikkea kuinka pitkäaikainen siitä tulee? Tästä on tällä hetkellä mahdotonta antaa lausuntoa, joka olisi perusteltu historiallisilla tai tieteellisillä tosiasioilla. Tämä aito epäti­etoisuus on osaltaan johtanut markkinoita nyt luonnehtivaan äärim­mäiseen volatiliteettiin. Lisäksi epävarmuutta ruokkii, ei pelkästään intensiivinen informaatiotulva, vaan myös virheelliset ja puhtaasti harhaanjohtavat tiedot.

Ainutlaatuinen tilanne on samanaikaisesti johtanut poikkeuksell­isiin toimiin hallitusten ja keskuspankkien toimesta. Toimenpiteiden tulee olla enemmän koordinoituja jotta niillä saavutetaan täysi vai­kutus.

Todennäköisesti toimien koordinaatio tulee nyt lisääntymään sa­massa tahdissa kuin pandemian taloudellisesti vaikutukset tulevat paremmin tunnetuiksi.

Markkinoiden kannalta ratkaisevaa tulee olemaa viruksen leviämis­en jatkuminen yhdessä sen kanssa, mitä toimenpiteitä sen estämiseksi valitaan. Mikäli talouselämän sulkemistoimet jatkuvat pitkään, kas­vavat riskit pitkittyneestä ja syventyneestä taantumasta, jolloin jopa lisätyt tukitoimet tulevat puremaan entistä heikommin. Ainoa tarjolla oleva vertailukohta sille, kuinka Covid-19 viruksen voi odottaa kehit­tyvän länsimaissa, löytyy sen alkuperäisestä keskuksesta Kiinasta. Sieltä saadaan, jos toki hyvin alustavia, mutta kuitenkin toiveikkaita merkkejä siitä miten tartuntaa on alettu saada kuriin. Jos tulemme näkemään samantyyppisen kehityksen ja aikajanan myös muualla maailmassa, niin viruksen vaikutus olisi suuri, mutta lyhytaikainen. Siinä tapauksessa osakemarkkinat olisivat, yhden dramaattisimman romahduksen jälkeen koskaan, ottaneet ennakkoa liian negatiivisesta kehityksestä maailmantaloudessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että markkinanäkymät ovat tällä hetkellä piilossa virustartunnan saanees­sa tiheässä sumussa. Kriisit tarkoittavat huomattavasti lisääntynyttä riskiä, mutta ovat myös historiallisesti osoittautuneet hyviksi sijoitus­mahdollisuuksiksi.

 

 

Christer Tallbom,
Garantumin pääekonomisti ja markkina-analyytikko jo 25 vuoden ajan

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.